جديدترين ها

بادام هندی

بادام هندی

بادام هندی..

270,000 تومان قیمت بدون مالیات: 270,000 تومان

کشمش زرد دودی

کشمش زرد دودی

کشمش زرد دودی..

33,000 تومان قیمت بدون مالیات: 33,000 تومان

شیره انگور ( دوشاب )

شیره انگور ( دوشاب )

شیره انگور ( دوشاب )..

45,000 تومان قیمت بدون مالیات: 45,000 تومان

کشمش میلاخ

کشمش میلاخ

کشمش میلاخ..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

کشمش پلویی

کشمش پلویی

کشمش پلویی..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

کشمش آفتابی

کشمش آفتابی

کشمش آفتابی..

38,000 تومان قیمت بدون مالیات: 38,000 تومان

کشمش فخری مخصوص مراغه درجه دو

کشمش فخری مخصوص مراغه درجه دو

کشمش فخری مخصوص مراغه درجه دو..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

کشمش فخری مخصوص مراغه درجه یک

کشمش فخری مخصوص مراغه درجه یک

کشمش فخری مخصوص مراغه درجه یک..

50,000 تومان قیمت بدون مالیات: 50,000 تومان

برجسته ترین ها

مغز گردو سوپر

مغز گردو سوپر

مغز گردو سوپر ..

220,000 تومان قیمت بدون مالیات: 220,000 تومان

مغز بادام ریز

مغز بادام ریز

مغز بادام ریز..

200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 200,000 تومان

آلوچه خورشتی آفتابی درجه یک

آلوچه خورشتی آفتابی درجه یک

آلوچه خورشتی آفتابی درجه یک..

30,000 تومان قیمت بدون مالیات: 30,000 تومان

عسل شهد

عسل شهد

عسل شهد..

98,000 تومان قیمت بدون مالیات: 98,000 تومان

پرفروش ترین ها

مغز گردو سوپر

مغز گردو سوپر

مغز گردو سوپر ..

220,000 تومان قیمت بدون مالیات: 220,000 تومان

مغز گردو خورشتی ( فسنجونی )

مغز گردو خورشتی ( فسنجونی )

مغز گردو خورشتی ( فسنجونی ) ..

180,000 تومان قیمت بدون مالیات: 180,000 تومان