جديدترين ها

نخودچی

نخودچی

نخودچی..

30,000 تومان قیمت بدون مالیات: 30,000 تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

بادام هندی خام ، بسته بندی در وزن های 100، 200،...،1000گرمی میباشد..

320,000 تومان قیمت بدون مالیات: 320,000 تومان

کشمش زرد دودی

کشمش زرد دودی

کشمش زرد دودی..

33,000 تومان قیمت بدون مالیات: 33,000 تومان

شیره انگور ( دوشاب )

شیره انگور ( دوشاب )

شیره انگور ( دوشاب )..

58,000 تومان قیمت بدون مالیات: 58,000 تومان

کشمش میلاخ

کشمش میلاخ

کشمش میلاخ..

35,000 تومان قیمت بدون مالیات: 35,000 تومان

کشمش پلویی

کشمش پلویی

کشمش پلویی..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

کشمش آفتابی

کشمش آفتابی

کشمش آفتابی..

48,000 تومان قیمت بدون مالیات: 48,000 تومان

کشمش فخری مخصوص مراغه درجه دو

کشمش فخری مخصوص مراغه درجه دو

کشمش فخری مخصوص مراغه درجه دو..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

برجسته ترین ها

بادام هندی خام

بادام هندی خام

بادام هندی خام ، بسته بندی در وزن های 100، 200،...،1000گرمی میباشد..

320,000 تومان قیمت بدون مالیات: 320,000 تومان

بادام زمینی

بادام زمینی

بادام زمینی..

47,000 تومان قیمت بدون مالیات: 47,000 تومان

تخمه کدو

تخمه کدو

تخمه کدو..

90,000 تومان قیمت بدون مالیات: 90,000 تومان

پسته اکبری شور

پسته اکبری شور

پسته اکبری شور..

210,000 تومان قیمت بدون مالیات: 210,000 تومان

انجیر

انجیر

انجیر..

135,000 تومان قیمت بدون مالیات: 135,000 تومان

حلوا بزرک

حلوا بزرک

حلوا بزرک..

55,000 تومان قیمت بدون مالیات: 55,000 تومان

حلوا سنگی

حلوا سنگی

حلوا سنگی..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

پرفروش ترین ها

حلوا سنگی

حلوا سنگی

حلوا سنگی..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

مغز گردو سوپر

مغز گردو سوپر

مغز گردو سوپر ..

280,000 تومان قیمت بدون مالیات: 280,000 تومان

مغز گردو خورشتی ( فسنجونی )

مغز گردو خورشتی ( فسنجونی )

مغز گردو خورشتی ( فسنجونی ) ..

235,000 تومان قیمت بدون مالیات: 235,000 تومان

نخودچی

نخودچی

نخودچی..

30,000 تومان قیمت بدون مالیات: 30,000 تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

بادام هندی خام ، بسته بندی در وزن های 100، 200،...،1000گرمی میباشد..

320,000 تومان قیمت بدون مالیات: 320,000 تومان